петак, 11. април 2008.

Амандмани на Устав Србије

Амандмани Монархистичке Иницијативе на Устав Србије који је усвојила Народна скупштина Републике Србије, 30. септембра 2006. године.


У 113 од 206 чланова Устава нису извршене никакве измене.


У 87 чланова извршене су замене речи Република речју Краљевина, речи „председник Републике“ речју Краљ и речи републички речју државни, у свим одговарајућим облицима.


У целости је измењен текст 6 чланова (114, 116, 117, 118, 120 и 121):


Наслов члана 114. мења се у „Наслеђе престола“ а члан се у целости мења текстом:


„У Краљевини Србији титула Краља припада члановима династије Карађорђевића и то потомцима из законитог брака Краља по реду прворођења.


Ако Краљ нема потомства, Он ће одредити наследника престола из побочне линије династије Карађорђевића и то са пристанком Народне скупштине која своју сагласност изгласава апсолутном већином гласова посланика.


У случају да Краљ до своје смрти не одреди наследника престола, Народна скупштина ће изабрати Краља из династије Карађорђевића апсолутном већином гласова својих посланика.“


Наслов члана 116. мења се у „Заклетва“, а члан се у целости мења текстом:


„Приликом ступања на дужност, Краљ пред Народном скупштином полаже заклетву која гласи:


‘Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине територије Краљевине Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Краљевине Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све своје дужности’.″


Наслов члана 117. мења се у „Преузимање дужности Краља“, а члан се у целости мења текстом:


„У случају смрти Краља, трајне неспособности да врши краљевску власт или абдикације Краља, наследник престола, ако је пунолетан, ступа на престо одмах и полаже заклетву пред Народном скупштином.


Ако наследник престола није пунолетан, краљевску власт врши Намесништво до његовог пунолетства. У том случају, намесници се старају и о васпитавању малолетног наследника престола.“


Наслов члана 118. мења се у „Намесништво“, а члан се у целости мења текстом:


„Намесништво чине три лица које бира Народна скупштина између шест кандидата које је Краљ одредио у свом акту, односно тестаменту.


Ако Краљ није одредио кандидате за намеснике, листу од шест кандидата предлаже Влада.


За намеснике може бити изабран грађанин Краљевине Србије са навршених четрдесет година живота.


Мандат изабраних намесника траје до ступања на престо будућег Краља.


Намесници полажу заклетву пред Народном скупштином.“


У наслову члана 120. речи „Председника Републике“ мењају се речју Краља, а члан се у целости мења текстом:

„У случају привремене одсутности Краља или његове привремене спречености, Краља заступа наследник престола.


Ако наследник престола није пунолетан, или ако је спречен, Краља заступа Влада.


Краљица супруга или супруг Краљице, не може преузети уставне функције, осим у складу са одредбама о намесништву.“


Наслов члана 121. мења се у „Премапотпис аката“, а члан се у целости мења текстом:


„Акт Краља премапотписује надлежни министар.


Закон који се доноси већином од укупног броја народних посланика и акт о именовању Владе и њених чланова премапотписује председник Владе.


Акт Краља без премапотписа није пуноважан.


Акти Краља о предлагању кандидата за председника Владе и распуштању Народне скупштине пуноважни су без премапотписа.“

2 коментара:

Alex је рекао...

Interesantno! Da li je ovaj predlog Ustava upucen u Narodnu skupstinu, ako nije, kada ce biti? Znate li da je pre nekoliko godina prof. dr Pavle Nikolic napravio Predlog Ustava Kraljevine Srbije koji nazalost nikad nije ni ugledao svetlost dana, ali predlog gotovog Ustava vec postoji, nema se potrebe pisati novi. Moze se nabaviti na Pravnom fakultetu.

Gavrilo је рекао...

Нажалост, ови амандмани упућени су само члановима Саветодавних тела Круне. Нису изазвали неку реакцију. Проф. Николић је својевремено известан број примерака свог нацрта Устава (објављен 2001) доставио и Двору. Не знам на који други предлог мислите, или мислите на постојећи Устав из 2006?